Automatsko punjenje u poređenju sa
ručnim sortiranjem

Preuzmite PDF fajl

maline

Zamrznute maline predstavljaju ogroman izazov za proces automatskog pakovanja zato što su veoma osetljive i lako se lome kada padnu ili se guraju. Prerada ovih visoko kvalitetnih proizvoda predstavlja važan ekonomski faktor u Srbiji. Ariljski kraj isporučuje prvoklasno voće velikom boju kupaca na međunarodnom nivou. Razni dobro poznati proizvođači u ovom kraju opremljeni su Econo-Pak linijama; kompanija Hibrid je sledila njihov primer. Naš agent u Srbiji - CD System iz Beograda već neko vreme pruža podršku ECONO-PAK-u, ne samo u sticanju kupaca, već i u podršci kupcima, održavajući kontakte sa kupcima širom Balkana sa velikom posvećenošću.

Proizvođači obično traže mali procenat loma, miks pakovanja sa različitim vrstama proizvoda i punjenje kartonskih kutija ili plastičnih posuda. Postupak punjenja pomoću linearnih vaga sa više glava i sistema lanaca uključujući i tunele za punjenje koji bezbedno i pažljivo dovode proizvode do pakovanja čine jezgro odgovarajuće linije za pakovanje.

Kompanija ECONO-PAK, zajedno sa holandskom kompanijom LWA, koja proizvodi linearne vage, pronašla je idealno rešenje za ove zahteve. Zbog male visine pada i lagane vibracije proizvodi se pažljivo odvode, pakuju i odmeravaju uz neophodnu preciznost. Za prvo vreme, ECONO-PAK je primenio vagu sa četiri glave u pogonu novog kupca Hibrid. Ova vaga olakšava rad sa miksevima proizvoda. Osim punjenja kartonskih kutija moguće je punjenje i plastičnih posuda pošto postoje opcije manuelnog ili automatskog uvođenja.

image

Linija za pakovanje za Hibrid je klasične izrade i lake konstrukcije. Mašina za formiranje kutija pravi od ravnih kartona kartonske kutije koje se automatski uvode na sistem lanaca. Mali prostor za zalihe ispred lančanog konvejera omogućava stalno snabdevanje kartonom u ovoj zoni. Sva 4 kartona se uvode u oblast za punjenje i pune se jednom vrstom proizvoda u isto vreme ili se samo jedan karton odvodi dalje i delimično se puni jednom vrstom proizvoda. Vibracioni uređaj olakšava podjednaku distribuciju proizvoda u kartonske kutije. Kao rezultat toga, uređaj za zatvaranje koji preuzima kartone može bez poteškoća da proizvodi kartonske kutije. U skladu sa proizvodom, na liniji se može napuniti 60 kutija u minutu. Stepen loma dobijen tokom postupka i dalje zadovoljava najviše zahteve kupca.

Polje primene za ovakvu liniju nije ograničeno samo na „zamrznuto bobičasto voće“: Skoro svi neupakovani proizvodi zahtevaju pažljivo pakovanje; a ECONO-PAK sigurno može da obezbedi prilagođeno rešenje.