Različite porodice mašina za pakovanje, kako primarno tako i sekundarno, od pojedinačnih rešenja do kompletno automatizovanih linija, kao i tercijarno pakovanje.


Primarno pakovanjeIMA-Ilapak

 • Horizontalne mašine sa rotacionim čeljustima – flowpack

IMA-Ilapak

IMA-Ilapak

 • Horizontalne mašine sa čeljustima koje se kreću sa proizvodom radi dobijanja hermetičkog vara, sa i bez ubacivanja intertnog gasa radi produženja roka trajanja proizvoda (pakovanje u modifikovanoj atmosferi - MAP)

IMA-Ilapak


IMA-Ilapak

 • Astra multifunkcionalne mašine za pakovanje

IMA-Ilapak

IMA-Ilapak

 • Automatske linije za pakovanje

IMA-Ilapak

IMA-Ilapak

 • Vertikalne mašine za pakovanje

IMA-Ilapak

CD SYSTEM

 • Kompletne vertikalne linije za pakovanje kao kombinacija kompjuterskih ili linearnih vaga i vertikalnih mašina za pakovanje

CD SYSTEM

ECONOPAK

 • mašine za pakovanje proizvoda direktno u kartonske kutijice

ECONOPAK


ISHIDA

 • TRAY-SEALER
 • mašine za pakovanje proizvoda u u predformirane posude

ISHIDA

Sekundarno pakovanje
BLUEPRINT AUTOMATION

 • Automatizacija sekundarnog pakovanja
 • Poluatomatska rešenja – kolatori
 • Sistemi pakovanja preko gravitacinih magacina
 • Pick & Place sistemi
 • side loading
 • top loading
 • wrap-around
 • case packing

BLUEPRINT AUTOMATION

Tercijarno pakovanje – paletizacijaSKILLED GROUP

 • Roboti
 • Paletizatori

SKILLED GROUP